Condicions legals de ReformaM

1. Dret d'informació
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), REFORMAM NETWORK 2010, SL (En endavant, "Reformam"), titular del lloc web Reformam.com (en endavant, el "Lloc Web"), informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Reformam i sota la seva responsabilitat.


2. Finalitat
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte al lloc web són recaptades per Reformam amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Reformam proporciona a través del lloc web de Reformam, així com per facilitar-li informació comercial sobre serveis que poguessin resultar del seu interès.
Per al cas que ens demani un pressupost per a l'execució d'alguna obra, reforma ..., les seves dades han de ser comunicats als industrials seleccionats en funció del tipus de treball requerit o de l'àrea geogràfica. Aquests es posaran en contacte amb vostè, per comunicar-li el pressupost confeccionat.


3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades
Tots els camps del formulari de registre a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Reformam són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació dels mateixos.


4. Consentiment de l'usuari
L'enviament de dades personals, mitjançant l'ús dels formularis electrònics de Reformam o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web de Reformam, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Reformam.


5. Drets d'accés, rectificació, oposició i cancel.lació de les usuaris
L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la LOPD.
L'usuari podrà exercir aquests drets dirigint-se a REFORMAM NETWORK 2010, SL amb domicili a Metge José Darder 8 juny B (PALMA DE MALLORCA) o bé enviant un correu electrònic a la següent adreça: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla


6. Seguretat
Reformam manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal , i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.
Reformam es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable, ia conferir un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si s'escau, es puguin produir.


7. Galetes i IP
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.
Reformam no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat d'Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).


8. Modificació de la present política de privacitat
Reformam es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s'hi produeixin.